Käyttöehdot

Yleistä

Käyttämällä HYPPÄÄKYYTIIN-palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjän tulee lukea nämä käyttöehdot huolellisesti ennen HYPPÄÄKYYTIIN-palvelun käyttöä. Nämä käyttöehdot koskevat HYPPÄÄKYYTIIN-palvelun käyttöä.

Määritelmät

HYPPÄÄKYYTIIN -sovellus tarkoittaa Welonbo Oy:n (Y-tunnus 2853276-2) tarjoamaa mobiilisovellusta nimeltä HYPPÄÄKYYTIIN, jonka kautta Käyttäjä voi pyytää kyytejä tai tarjoutua kyydin tarjoajaksi ja samalla auttaa Welonbo Oy:n kanssa sopimuksen tehneen joukkueen varainhankinnassa.
HYPPÄÄKYYTIIN -palvelu tarkoittaa sekä HYPPÄÄKYYTIIN -sovellusta että HYPPÄÄKYYTIIN -internetsivustoa www.HYPPÄÄKYYTIIN.fi.

Käyttäjä tarkoittaa HYPPÄÄKYYTIIN -palvelua käyttävää luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä.

Kuvaus HYPPÄÄKYYTIIN -palvelusta

HYPPÄÄKYYTIIN-Mobiilisovelluksen on laatinut Welonbo Oy. Sovelluksen avulla palvelun käyttäjä voi sovelluksella tilata kyydin esimerkiksi harjoitus- tai pelimatkalle. Kyytipyyntö välittyy sovelluksessa kuskiksi ilmoittautuneille henkilöille, jotka voivat sitten ilmoittaa, että tulevat hakemaan juniorin A mukaan esimerkiksi juniorin kotiosoitteesta.

Palvelussa kyytejä tarjoavat toistensa lapsille ensisijaisesti saman seuran, tai saman harjoituspaikan jakavien junioreiden vanhemmat, jotka ovat ottaneet käyttöön Welonbo Oy:n sovelluksen.

Samalla Joukkue saa rahankeruuarsenaaliinsa varainkeruumenetelmän, joka ei vaadi lisätyötä ja samalla edistää harkkakyytien ympäristöystävällisyyttä täyttämällä autoja tehokkaammin.

Yksityiskohtaisempi kuvaus palvelusta:

Juniori A, kyydin tilaajana maksaa kyydistään mobiilisovelluksella sovitun kyydin hinnan. Tarkoituksena on, että sovelluksen käyttöön voi ladata rahaa etukäteen, joilla sitten voidaan maksaa kyytejä yksi kerrallaan. Ladattavat rahat siirtyvät maksunvälittäjän toimesta asiakasvaratilille. Kyytimaksusta tietty osuus välitetään kuljettajalle maksunvälittäjän kautta, mutta rahat säilyvät maksajan, eli kyydin tilaajan, asiakasvaratilillä aina siihen asti kun ne siirtyvät maksunvälittäjältä eteenpäin. Sovelluksen kehittäjälle ja ylläpitäjälle välitetään sovelluksen palvelumaksuna osuus kyydin hinnasta. Maksupalvelunvälittäjä välittää Juniori A:n maksamasta hinnasta kuljettajalle kulukorvauksena korkeintaan verovapaan kilometrikorvauksen määrän. HYPPÄÄKYYTIIN-sovelluksessa on myös ideana, että jokainen sovelluksen kautta ajettu matka tukisi myös laajemmin lasten ja nuorten liikkumista. Sovelluksen kautta ostetusta lipusta on ohjattavissa osa lipun hinnasta tällaiseen yleishyödylliseen / sponsorointi tarkoitukseen. Kyydin ostaja voi halutessaan kohdistaa osan lipun hinnasta lahjoitettavaksi jollekin urheilujoukkueelle tai junioriurheiluseuralle.

HYPPÄÄKYYTIIN toimii välittäjänä Käyttäjän ja Welonbo Oy:n kanssa sopimuksen tehneiden joukkueiden välillä ja tarjoaa alustan, jota Käyttäjä voi käyttää kyytien tilaamiseen tai vaihtoehtoisesti tarjoutua palveluun kyydin tarjoajaksi.

Maksut ja maksaminen

Käyttäjä maksaa kyydistä erikseen määritellyn hinnan HYPPÄÄKYYTIIN -palvelun kautta. Vastaavasti Kyydin tarjoajaksi ilmoittautunut henkilö saa erikseen sovitun korvauksen kuljettajana toimimisesta. Lisäksi Welonbo Oy:n kanssa sopimuksen tehnyt joukkue voi saada erikseen määritellyn lahjoitusosuuden kyytimaksusta. Welonbo Oy puolestaan saa sopimuksessa sovitun summan korvauksena HYPPÄÄKYYTIIN-palvelun tuottamisesta.  Käyttäjän maksuvelvollisuus syntyy tilauksen tekohetkellä.

Käyttäjä voi täyttää maksuvelvollisuutensa ainoastaan HYPPÄÄKYYTIIN -palvelussa tarjolla olevia sähköisiä maksutapoja käyttäen. Maksu veloitetaan käyttäjän asiakasvaratilille siirtämistä varoista.

Sopimusvelvoitteet

Welonbo Oy ei ole vastuussa HYPPÄÄKYYTIIN-palvelun käyttäjien eikä sopimusosapuolena olevien joukkueiden sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Käyttäjä vastaa kaikesta varsinaisen kuljetuksen aikana tapahtuvista tapahtumista ajoneuvossa ja sen ulkopuolella. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan kuljetuksen turvallisuudesta voimassa olevien lain ja asetusten mukaisesti. Käyttäjä on velvolinen huolehtimaan, että kuljetettava otetaan ajallaan kyytiin ja vastaa myös, että kuljetukseen otettu jätetään oikeaan tapahtumapaikkaan. Kuljettajan roolissa toimiva Käyttäjä vastaa kaikista kuljettamisen aikana tapahtuvista vahingoista ja niihin liittyvistä korvauksista.

Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu

Welonbo Oy vastaa HYPPÄÄKYYTIIN-palvelun toiminnan oikeellisuudesta ja  pyyntöjen välittämisestä oikeille henkilöille. Welonbo Oy vastaa myös Käyttäjän tietoturvaan liittyvistä seikoista nykyisten asetusten mukaisesti. Welonbo Oy ei ole vastuussa varsinaisen kuljetuksen aikana tapahtuvista tapahtumista, eikä ole velvollinen korvaamaan ajon aikana tapahtuneita henkilö-, tavara- tai ajoneuvovahinkoja tai mitään muuta varsinaisen kuljettamisen aikana tapahtunutta vahinkoa.

Asiakastietojen tallennus

Keräämme Käyttäjien tietoja Welonbo Oy:n asiakasrekisteriin. Käyttämällä HYPPÄÄKYYTIIN -palvelua, Käyttäjä hyväksyy HYPPÄÄKYYTIIN tietosuojaselosteen mukaisen tietojen tallentamisen  (http://www.HYPPÄÄKYYTIIN.fi/tietosuojaseloste/).